Diensten

Uitleg over onze dienstverlening

Huishoudelijke hulp

Bij huishoudelijke hulp helpen wij onze cliënten bij het uitvoeren van diverse huishoudelijke taken zoals schoonmaken, opruimen, koken en de was doen. De frequentie van de zorgverlening hangt in grote mate af van de zelfredzaamheid van de aanvrager en zijn/haar verwanten. Huishoudelijke hulp wordt in nauw samenwerking met de gemeente georganiseerd.

Tevens bieden wij hulp aan onze cliënten door hen te helpen met alle administratieve zaken. Zo hebben wij tevens specialisten die periodiek een bezoek brengen en alle papierwerk op orde brengen. Hierbij hechten wij ook waarde aan de term “leren”. Wij leren onze cliënten namelijk ook om dit zelf te kunnen doen zodat de zelfredzaamheid steeds groter wordt en onze cliënt onafhankelijk kan deelnemen aan de maatschappij.

Dagbesteding & Begeleiding

De dag op een sfeervolle en leuke manier doorkomen is voor iedereen ongeacht de leeftijd heel belangrijk. Derhalve doen wij ons best om d.m.v. dagbestedingen onze cliënten een leuke dag te laten beleven waarin zij kunnen ontspannen en socialiseren. Hiernaast proberen wij de cliënt steeds meer te betrekken in de eigen sociale leefomgeving en in contact te brengen met andere mensen. Dit wordt zowel individueel als in groepsverband gedaan.

Met begeleiding richten we ons op cliënten die moeilijkheden ondervinden in de maatschappij. U bespreekt de obstakels met uw persoonlijke begeleider. De moeilijkheden kunnen zich afspelen in zakelijk als persoonlijke invloedsfeer. Het is aan ons om de perspectieven van onze cliënt te verbreden door zijn deelname aan de maatschappij te versterken.

Sahra Zorg gaat altijd een stapje verder. Daarom bieden we naast ons aanbod van begeleiding bij gebruikelijke activiteiten ook gespecialiseerde begeleiding. Onze specialisten helpen onze cliënten op weg die kampen met psychische problemen. Ons doel is het bevorderen van uw zelfredzaamheid. Onze methode is erop gericht de cliënt te leren accepteren hoe nu om te gaan met de persoonlijke leef- en gezondheidssituatie om deel te kunnen blijven uitmaken van deze samenleving en om niet te verkeren of terug te vallen in een isolement.

Verpleging & Verzorging

We ondersteunen u met de persoonlijke verzorging, bijvoorbeeld: wassen, douchen, aan- en uitkleden enz. We verrichten ook de handelingen op verzoek van uw arts en/of specialist zoals: Insuline spuiten, verzorgen van wonden, stoma, zwachtelen, toediening van injecties of bestrijden van pijn (alleen met een uitvoeringsverzoek).

Verpleging en verzorging thuis is onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Er geldt geen eigen risico voor. De wijkverpleegkundige bekijkt samen met u en eventueel uw arts welke zorg u precies nodig heeft en stelt een zorgplan op.

24-uurs zorg

Dit is het geval wanneer er continue zorg, verpleging of begeleiding nodig is, maar opname (nog) niet mogelijk is.

Of wanneer u graag thuis wilt blijven wonen, maar wel 24 uur per dag een beroep op een zorgverlener moet kunnen doen. In beide gevallen kan 12- of 24uurs zorg mogelijk een goede oplossing zijn. Bijvoorbeeld in de laatste levensfase of bij gevorderde dementie. Ook om de wachtlijst voor een opname te overbruggen kan 24 uurs gekozen worden bij Sahra Zorg.

HEEFT U ZORG OP MAAT NODIG?

Wij geven persoonlijk advies en bieden professionele ondersteuning om de zelfredzaamheid te vergroten.

Sahrazorg.nl gebruikt cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.  Lees meer

Waarmee kunnen we u helpen?